Dokumenta

Predlog formulara

Izjavu pristanka pacijenta na intervenciju možete preuzeti klikom na ovaj link.

Upitnik o zdravstvenom stanju pacijenta možete preuzeti klikom na ovaj link.

Sve sugestije možete poslati na e-adrese adrese: maleksa64@gmail.com i snjezana.colic@stomf.bg.ac.rs

Publikacije

ZBORNIK RADOVA 2018. downloads
ZBORNIK RADOVA 2017. downloads
ZBORNIK RADOVA 2016. downloads
ZBORNIK RADOVA 2015. downloads
ZBORNIK RADOVA 2014. downloads
ZBORNIK RADOVA 2013. downloads
ZBORNIK RADOVA 2012. downloads
ZBORNIK RADOVA 2011. downloads
ZBORNIK RADOVA 2010. downloads
ZBORNIK RADOVA 2009. downloads
ZBORNIK RADOVA 2008. downloads
ZBORNIK RADOVA 2007. downloads
ZBORNIK RADOVA 2006. downloads
ZBORNIK RADOVA 2005. downloads