Kontakt

Sekcija za oralnu hirurgiju i implantologiju, Srpskog Lekarskog Društva

SEKCIJA ZA ORALNU HIRURGIJU
Prof. dr Snježana Čolić, Predsednik Sekcije
Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Beograd
Dr Subotića 4, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2685 860 E-pošta: snjezana.colic@stomf.bg.ac.rs


SEKCIJA ZA ORALNU IMPLANTOLOGIJU
Prof. dr Aleksa Marković, Predsednik Sekcije
Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Beograd
Dr Subotića 4, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2685 860 E-pošta: maleksa64@gmail.com