Dobro došli na zvanični web sajt Sekcija za Oralnu Hirurgiju i Oralnu Implantologiju Srpskog Lekarskog Društva.
Sekcije za Oralnu Hirurgiju i Oralnu Implantologiju su članovi Srpskog Lekarskog Društva.

Sekcija za Oralnu Hirurgiju

Sekcija za Oralnu Hirurgiju je neprofitno udruženje oralnih hirurga u Srbiji, sa misijom poboljšanja rada u struci, promociju i primenu najnovijih naučnih dostignuća u oralnoj hirurziji, kao i promociju oralnog zdravlja kod građana Republike Srbije.

Sekcija radi kao deo najstarije strukovne organizacije u srpskom zdravstvu – Srpskog Lekarskog Društva, osnovanog 1872. godine. Među redovnim aktivnostima Sekcije je i organizovanje godišnjih simpozijuma oralnih hirurga i oralnih implantologa.

Sekcijom za Oralnu Hirurgiju upravlja predsedništvo:
Prof. dr Snježana Čolić, Predsednik Sekcije
Doc. dr Dragan Gazivoda, Vojnomedicinska akademija, Beograd – Potpredsednik
Doc. dr Bojan Gačić i Asist. dr Dejan Ćalasan, Sekretari Sekcije


Članovi predsedništva:
Prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić, Stomatološki fakultet, Beogradu
Dr Goran Jovanović, Medicinski fakultet, Niš
Prof. dr Siniša Mirković, Medicinski fakultet, Novi Sad
Dr Bojana Grebenarević, DZ Zemun

Sekcija za Oralnu Implantologiju

Sekcijom za Oralnu Implantologiju upravlja predsedništvo:
Prof. dr Aleksa Marković, Predsednik Sekcije
Doc. dr Miloš Duka, Vojnomedicinska akademija, Beograd – Potpredsednik
Asist. dr Bojan Janjić i Doc. dr Miroslav Andrić, Sekretari Sekcije


Članovi predsedništva:
Prof. dr Radojica Dražić, Stomatološki fakultet, Beogradu
Doc. dr Božidar Brković, Stomatološki fakultet, Beogradu
Asist. dr Miloš Tijanić, Medicinski fakultet, Niš
Dr Nebojša Simić, Stomatološka ordinacija Simić, Beograd
Dr Nikola Vasilić, Stomatološka ordinacija Adent, Beograd