Simpozijum


XVIII SIMPOZIJUM ORALNIH HIRURGA I ORALNIH IMPLANTOLOGA SRBIJE
26. i 27. novembra 2022. Hotel Crowne Plaza, Beograd


Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete XVIII Simpozijumu oralnih hirurga i implantologa Srbije koji će biti održan u Beogradu, u kongresnoj Sali hotela Crowne Plaza. Simpozijum će biti održan 26. i 27. novembra 2022. godine. Ove godine okupićemo renomirane domaće predavače koji će prikazati svoja nova naučna dostignuća i primere iz bogate oralno-hirurške i implantološke kliničke prakse. Pored bogatog naučnog programa, ovo je istovremeno i dobra prilika za druženje i razmenu iskustava sa kolegama.

Podršku nam i ove godine pružaju naši verni sponzori koji će prirediti izložbu svojih dobro poznatih proizvoda kao i najnovijih proizvoda sa svetskog tržišta iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na našem predstojećem skupu.

U ime Naučnog i Organizacionog odbora,

Prof. dr Aleksa Marković
Predsednik Sekcije oralnih implantologa

Prof. dr Snježana Čolić
Predsednik Sekcije oralnih hirurgaODBORI

NAUČNI ODBOR
Predsednik
Aleksa Marković
Članovi
Radojica Dražić
Ljiljana Stojčev Stajčić
Zoran Lazić
Siniša Mirković

ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik
Snježana Čolić
Članovi
Bojan Gačić
Bojan Janjić
Tijana Mišić
Miroslav AndrićOPŠTE I TEHNIČKE INFORMACIJE

Mesto održavanja
Hotel Crowne Plaza, Beograd
Sala za predavanja: Pacifik
Izložba: Prostor ispred sale Pacifik

Vreme održavanja
Subota, 26. novembar – nedelja, 27. novembar 2022. godine

Predavači
Na ovogodišnjem Simpozijumu učestvovaće istaknuti i renomirani domaći predavači kao I gosti iz inostranstva.
Program Simpozijuma odvijaće se u okviru plenarnih sesija I poster foruma.

Zvanični jezik Simpozijuma
Srpski i engleski

Elektronska prijava sažetka
Apstrakti se šalju na e-mail: tijana.misic@stomf.bg.ac.rs ili branislav.ilic@stomf.bg.ac.rs
[font TimeNewRoman-10; apstrakt ne sme da ima više od 250 reči].
Prihvaćeni radovi će se publikovati u Zborniku apstrakata. Apstrakte poslati najkasnije do 10. novembra 2022. godine.

Usmene prezentacije
Predavanje u okviru plenarnih sesija od 30 do 60 minuta, kratke prezentacije – 10 minuta. U Sali su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu Microsoft PowerPoint I doneti na USB memoriji ili na ličnom Notebook računaru.

Poster forum
Poster forum će se održati na kraju programa Simpozijuma pod rukovodstvom predsedavajućih, a postere je potrebno postaviti u pauzi između dve sesije. Autori koji prezentuju moraju biti prisutni.

Izložba
Za vreme Sastanka biće organizovana izložba stomatoloških materijala i opreme.

Smeštaj učesnika
Organizator je rezervisao određeni broj soba u Hotelu Crowne Plaza po specijalnim cenama za učesnike Sastanka, Za rezervaciju molimo da pošaljete upit na sohis@congrexpo.co.rs.

Organizatori
SEKCIJA ZA ORALNU IMPLANTOLOGIJU
SEKCIJA ZA ORALNU HIRURGIJU
Adresa: Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Beograd
Dr Subotica 4, 11000 Beograd, Srbija
www.sohis.org

Sekretarijat
CONGREXPO d.o.o.
Svetozara Markovića 81/5
11000 Beograd
T: +381 63 301043
E: olivera@congrexpo.co.rs
W: www.congrexpo.co.rs

Želite da se učlanite? Kontaktirajte nas.