Simpozijum


XVIII SIMPOZIJUM ORALNIH HIRURGA I ORALNIH IMPLANTOLOGA SRBIJE
26. i 27. novembra 2022. Hotel Crowne Plaza, Beograd


Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete XVIII Simpozijumu oralnih hirurga i implantologa Srbije koji će biti održan u Beogradu, u kongresnoj Sali hotela Crowne Plaza. Simpozijum će biti održan 26. i 27. novembra 2022. godine. Ove godine okupićemo renomirane domaće predavače koji će prikazati svoja nova naučna dostignuća i primere iz bogate oralno-hirurške i implantološke kliničke prakse. Pored bogatog naučnog programa, ovo je istovremeno i dobra prilika za druženje i razmenu iskustava sa kolegama.

Podršku nam i ove godine pružaju naši verni sponzori koji će prirediti izložbu svojih dobro poznatih proizvoda kao i najnovijih proizvoda sa svetskog tržišta iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na našem predstojećem skupu.

U ime Naučnog i Organizacionog odbora,

Prof. dr Aleksa Marković
Predsednik Sekcije oralnih implantologa

Prof. dr Snježana Čolić
Predsednik Sekcije oralnih hirurgaODBORI

NAUČNI ODBOR
Predsednik
Aleksa Marković
Članovi
Radojica Dražić
Ljiljana Stojčev Stajčić
Zoran Lazić
Siniša Mirković

ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik
Snježana Čolić
Članovi
Bojan Gačić
Bojan Janjić
Tijana Mišić
Miroslav Andrić

POZVANI PREDAVACI

photo Shakeel Shahdad

Shakeel Shahdad, England
Clinical Professor in Oral Rehabilitation & Implantology at the Royal London Dental Hospital, and the London School of Medicine and Dentistry

photo Iva Milinkovic

Iva Milinković, Serbia
Assistant professor at the Department for Periodontology, School of Dental Medicine in Belgrade

photo Lucrezia Paterno Holtzman

Lucrezia Paterno Holtzman, Italy
Specialist in Periodontology and Implant Dentistry Eastman dental Hospital, Policlinico Umberto I, Rome

photo

Nadja Naenni, Switzerland
Senior Research and Teaching Assistant in the Clinic of Reconstructive Dentistry, Center of Dental Medicine, University of Zurich

photo

Helena Francisco, Portugal
Assistant Professor at the Department of Periodontology and Implant Dentistry School of Dental Medicine, University of Lisbon

photo

Miroslav Andrić, Serbia
Professor of oral surgery and implantology, School of Dental Medicine in Belgrade

photo

Luis Tovim, Portugal
Master in oral surgery and implantology, Private practice

photo

Kevin Oliveira, Portugal
Master in dental medicine, Assistant Professor at the Faculty of Dental Medicine of the University of Porto

photo Francisco Maligno

Francisco Maligno, Portugal
Master in dental medicine, Assistant Professor at the Faculty of Dental Medicine of the University of Porto

photo Aleksa Markovic

Aleksa Marković, Serbia
Professor of oral surgery and implantology, School of Dental Medicine in Belgrade

photo Sinisa Mirkovic

Siniša Mirković, Serbia
Professor of oral surgery and implantology, School of Dental Medicine in Novi Sad

photo Milan Jurišić

Milan Jurišić, Serbia
Professor of oral surgery and implantology, School of Dental Medicine in Belgrade

photo Aleksandra Špadijer

Aleksandra Špadijer, Serbia
Professor of reconstructive dentistry and prosthodontics, School of Dental Medicine in Belgrade

photo Michele Melillo

Michele Melillo, Italy
Oral surgeon, Teaching assistant at the University of Foggia

photo Bojan Jovičić

Bojan Jovičić, Serbia
Assistant professor at the Perio department, VMA

photo Amir Amiry Manesh

Amir Amiry Manesh, Slovakia
Oral surgeon and implantologist, Private practice

photo Milan Uzelac

Milan Uzelac, Serbia
Oral surgeon, Private practiceOPŠTE I TEHNIČKE INFORMACIJE

Mesto održavanja
Hotel Crowne Plaza, Beograd
Sala za predavanja: Pacifik
Izložba: Prostor ispred sale Pacifik

Vreme održavanja
Subota, 26. novembar – nedelja, 27. novembar 2022. godine

Predavači
Na ovogodišnjem Simpozijumu učestvovaće istaknuti i renomirani domaći predavači kao I gosti iz inostranstva.
Program Simpozijuma odvijaće se u okviru plenarnih sesija I poster foruma.

Zvanični jezik Simpozijuma
Srpski i engleski

Elektronska prijava sažetka
Apstrakti se šalju na e-mail: tijana.misic@stomf.bg.ac.rs ili branislav.ilic@stomf.bg.ac.rs
[font TimeNewRoman-10; apstrakt ne sme da ima više od 250 reči].
Prihvaćeni radovi će se publikovati u Zborniku apstrakata. Apstrakte poslati najkasnije do 10. novembra 2022. godine.

Usmene prezentacije
Predavanje u okviru plenarnih sesija od 30 do 60 minuta, kratke prezentacije – 10 minuta. U Sali su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu Microsoft PowerPoint I doneti na USB memoriji ili na ličnom Notebook računaru.

Poster forum
Poster forum će se održati na kraju programa Simpozijuma pod rukovodstvom predsedavajućih, a postere je potrebno postaviti u pauzi između dve sesije. Autori koji prezentuju moraju biti prisutni.

Izložba
Za vreme Sastanka biće organizovana izložba stomatoloških materijala i opreme.

Smeštaj učesnika
Organizator je rezervisao određeni broj soba u Hotelu Crowne Plaza po specijalnim cenama za učesnike Sastanka. Za rezervaciju molimo da pošaljete upit na sohis@congrexpo.co.rs ili izvršite rezervaciju putem linka - SOHIS 2022.

Organizatori
SEKCIJA ZA ORALNU IMPLANTOLOGIJU
SEKCIJA ZA ORALNU HIRURGIJU
Adresa: Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Beograd
Dr Subotica 4, 11000 Beograd, Srbija
www.sohis.org

Sekretarijat
CONGREXPO d.o.o.
Svetozara Markovića 81/5
11000 Beograd
T: +381 63 301043
E: olivera@congrexpo.co.rs
W: www.congrexpo.co.rs

Želite da se učlanite? Kontaktirajte nas.