Simpozijum

19. SIMPOZIJUM ORALNIH HIRURGA I ORALNIH IMPLANTOLOGA SRBIJE
24. i 25. novembra 2023. godine
Sava Centar, BeogradPoštovane koleginice i kolege,

Sa posebnim zadovoljstvom vas u ime Predsedništva Sekcija za oralnu hirurgiju i oralnu implantologiju pozivamo da prisustvujete 19. Simpozijumu oralnih hirurga i implantologa Srbije koji će biti održan u Beogradu, u Multifunkcionalnoj Sali Sava Centra. Simpozijum će biti održan 24. i 25. Novembra 2023. godine. Ove godine okupićemo renomirane predavače koji će prikazati svoja nova naučna dostignuća i primere iz bogate oralno-hirurške i implantološke kliničke prakse. Pored bogatog naučnog programa, ovo je istovremeno i dobra prilika za druženje i razmenu iskustava sa kolegama.

Podršku nam i ove godine pružaju naši verni sponzori koji će prirediti izložbu svojih dobro poznatih proizvoda kao i najnovijih proizvoda sa svetskog tržiš-ta iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.

Simpozijum je u procesu akreditacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

U ime Naučnog i Organizacionog odbora,

Prof. dr Aleksa Marković
Predsednik Sekcije oralnih implantologa

Prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić
Predsednik Sekcije oralnih hirurgaODBORI

NAUČNI ODBOR
Predsednik
Aleksa Marković
Članovi
Snježana Čolić
Ljiljana Stojčev Stajčić
Zoran Lazić
Siniša Mirković

ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik
Ljiljana Stojčev Stajčić
Članovi
Bojan Gačić
Bojan Janjić
Tijana Mišić
Miroslav AndrićOPŠTE I TEHNIČKE INFORMACIJE

Mesto održavanja
Sava Centar, Beograd
Sala za predavanja: Multifuncionalna sala - Galerija
Izložba: Galerija

Vreme održavanja
Petak, 24. novembar – subota, 25. novembar 2023. godine

KME bodovi
Simpozijum je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Srbije.

Predavači
Na ovogodišnjem Simpozijumu učestvovaće istaknuti i renomirani domaći predavači kao i gosti iz inostranstva.

Program Simpozijuma odvijaće se u okviru plenarnih sesija i poster foruma.

Zvanični jezik
Srpski i engleski

Elektronska prijava sažetka
Apstrakti se šalju na e-mail: tijana.misic@stomf.bg.ac.rs ili branislav.ilic@stomf.bg.ac.rs [font Time New Roman - 10; apstrakt ne sme da ima više od 250 reči].
Prihvaćeni radovi će se publikovati u Zborniku apstrakata. Apstrakte poslati najkasnije do 10.11.2023. godine.

Usmene prezentacije
Predavanje u okviru plenarnih sesija od 30 do 60 minuta, kratke prezentacije - 10 minuta. U sali su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu Microsoft PowerPoint i doneti na CD-ROM-u, USB memoriji ili na ličnom Notebook računaru.

Poster forum
Poster forum će se održati na kraju programa Simpozijuma pod rukovodstvom predsedavajućih, a postere je potrebno postaviti u pauzi između dve sesije. Autori koji prezentuju moraju biti prisutni.

Izložba
Za vreme Simpozijuma biće organizovana izložba stomatoloških materijala i opreme.
Za informacije o izložbi I sponzorskim paketim, molimo kontaktirajte Sekretarijat SOHISA na sohis@congrexpo.co.rs.

Organizatori
SEKCIJA ZA ORALNU IMPLANTOLOGIJU
SEKCIJA ZA ORALNU HIRURGIJU
Adresa: Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Beograd
Dr Subotica 4, 11000 Beograd, Srbija
www.sohis.org

Sekretarijat
CONGREXPO d.o.o.
Svetozara Markovića 81/5
11000 Beograd
T: +381 63 301043
E: olivera@congrexpo.co.rs
W: www.congrexpo.co.rs

Želite da se učlanite? Kontaktirajte nas.